ΚΕΠ Ρίου
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)ΚΕΠ ΔΕ ΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :8.00πμ ΕΩΣ 7.30μμ και Σάββατο :8.00πμ ΕΩΣ 1.30μμ

Φαξ 2613 602617

2613602633 2613602634 2613602636 2613602637 2613602638 2613602640 2613602612
Αθηνών 6, Ρίον Τ.Κ. 26504
d.riou@kep.gov.gr