ΚΕΠ Παραλίας
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών- Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :7.45πμ ΕΩΣ 3.00μμ

Φαξ 2610 528971

2613602522 2613602510 2613602511
Πατρών Πύργου 60, Παραλία Τ.Κ.26333
d.paralias-ahaias@kep.gov.gr