ΚΕΠ Οβρυά Μεσσάτιδα
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΔΕ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :7.45πμ ΕΩΣ 3.00μμ

Φαξ 2613 614698

2613614601 2613614602 2613614603
Ηλείας 83, Οβρυά Τ.Κ. 26500
d.messatidos@kep.gov.gr