τμημα κίνησης οχηματων
Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Τμήμα Κίνησης Οχημάτων
Κωνσταντίνος Ξιούρας

 Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00 

 

2610461150
Ξερόλακα