ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΩΛΟ
Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος

Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00

2610339007 2610340760
Ξερόλακα