ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Διεύθυνση Έργων Υποδομής - Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνικής Υποστήριξης 
Σταθόπουλος Παναγιώτης

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610330
Παντανάσσης 30, 4ος όροφος