οδοποιια
Διεύθυνση Έργων Υποδομής - Τμήμα Οδοποιίας
Θεόδωρος Μπαρζός

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610259 2613610268
Παντανάσσης 30, 4ος όροφος
  • Μελετά και συντάσσει τις μελέτες κατασκευής και συντήρησης έργων οδοποιίας καθώς επίσης για τη σύνταξη των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών (γεωλογικών,γεωτεχνικών,τοπογραφικών κ.λ.π) καθώς και την έκδοση στοιχείων αδειοδοτήσεων.
  • Καταρτίζει μελέτες κατασκευών ,ανακαινίσεων επισκευής και διανοίξεων οδών, πεζοδρόμων, τεχνικών έργων, πεζοδρομίων που εκτελούνται με εργολαβίες και την έκδοση των σχετικών απαιτούμενων προς τούτο αδιεοδοτήσεων.