κοινοχρηστος
Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων
Καλογερής Χρήστος

Ωράριο Λειτουργίας:7:00-15:00

2613610297
Παντανάσσης 30, 1ος όροφος, 26221
tm_koinoxriston_xoron@patras.gr