σχεδιασμος
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης
Ανδρέας Καράμπελας

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610272
Παντανάσσης 30 (3ος όροφος)
protodp@patras.gr
  • Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού της Διεύθυνσης 
  • Δημοπρατήσεις έργων-υπηρεσιών της διεύθυνσης