κτιριακα
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ Τμήμα Κτιριακών Έργων
Δημήτρης Νικολάου

 Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610277 2613610347
Παντανάσσης 30 (3ος όροφος)
arxitektonikouergou@gmail.com
  • Εκπόνηση-επιβλέψεις (δημοπράτηση-επίβλεψη) μελετών νέων έργων, συντηρήσεων, κατεδαφίσεων που αφορούν τις κτιριακές υποδομές του Δήμου
  • Υλοποίηση κτιριακών έργων (δημοπράτηση, επίβλεψη) μέσω εργολαβιών

Υποβολή αιτημάτων: κεντρικό πρωτόκολλο