Η/Μ
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ Τμήμα Η/Μ Έργων
Ιωάννης Μαυρόκοτας

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610280 2613610275
Παντανάσσης 28 (4ος όροφος)
dp-em@otenet.gr

Το τμήμα Η/Μ

  • εκπονεί μελέτες Η/Μ έργων και προμηθειών
  • επιβλέπει Η/Μ έργων και προμηθειών