Η Διδασκαλία του μαντολίνου καθώς και η εκπαίδευση – προετοιμασία των κιθαρών για τις ανάγκες της Ορχήστρας, γίνεται από δασκάλους της Ορχήστρας. Η ορχήστρα εκπαιδεύει περίπου 60 μαθητές τον χρόνο δωρεάν με σκοπό την διάδοση του μαντολίνου αλλά και την στελέχωση της Ορχήστρας. Η Ορχήστρα καλεί μουσικούς ή σπουδαστές κλασικής κιθάρας ή μαντολίνου που ήδη γνωρίζουν το όργανο να ενταχθούν σε αυτή.

Επιδίωξη πάντοτε της Ορχήστρας όπως και του Πολιτιστικού Οργανισμού είναι οι συνεργασία και με τρίτους φορείς. Η Ορχήστρα πραγματοποιεί ένα αξιόλογο αριθμό συναυλιών για κοινωνικούς σκοπούς και ευπαθείς ομάδες. Η Ορχήστρα πραγματοποιεί ανοιχτές δοκιμές για το κοινό, για μαθητές σχολείων και ωδείων. Η Ορχήστρα συνδέεται άρρηκτα με το Δημοτικό Ωδείο της Πόλης μας καθώς τα μέλη της Ορχήστρας μπορούν να αναπτύξουν επιπλέον τις μουσικές τους δεξιότητες παρακολουθώντας δωρεάν μαθήματα μουσικής θεωρίας και κλασικής κιθάρας.

 

Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων
Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων

ώρες επικοινωνίας 16:00 – 21:00

2610432556
Αγ. Διονυσίου 12-16 (κτίριο Δημοτικής Μουσικής)
dsopatras@yahoo.gr