ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

Ο Δήμος Πατρέων έχει εκκινήσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Για το Δήμο μας αποτελεί προτεραιότητα η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για τα επόμενα χρόνια, γι’ αυτό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα συμβάλει στην ώθηση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους από σήμερα μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2023 με τους εξής τρόπους:

 

  • Με αποστολή email στο sbaa.patreon@gmail.com,
  • Μέσω των ερωτηματολογίων που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα Διαβούλευσης,
  • Με αποστολή μηνύματος στις σελίδες social media του έργου (Facebook και LinkedIn),
  • Μέσω της δια ζώσης εκδήλωσης διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. στα Παλαιά Σφαγεία (Αίθουσα Κ6).

 

Το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Πατρέων θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

 

Το έργο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5200781).