Πράσινος κάδος

Απορριψη κοινών απορριμμάτων

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μας, αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή των δημόσιων χώρων της πόλης και την ποιότητα ζωής μας

Τι ρίχνουμε στους πράσινους κάδους:

  • Τα κοινά οικιακά απορρίμματα που δεν προσφέρονται για ανακύκλωση πράσινου κάδου

Τι δεν ρίχνουμε:

  • Οικοδομικά υλικά
  • Προϊόντα κήπου – κλαδιά
  • Ογκώδη αντικείμενα
  • Εύφλεκτα υλικά
  • Στάχτες – υπολείμματα τζακιού

Τι προσέχουμε:

  • Τοποθετούμε τα απορρίμματα πάντα σε σακούλες και τις κλείνουμε καλά
  • Δεν αφήνουμε σακούλες εκτός κάδου
  • Ενημερωνόμαστε για τα δρομολόγια αποκομιδής και βγάζουμε τα απορρίμματα σε όσο το δυνατόν πλησιέστερη ώρα
  • Κλείνουμε το καπάκι για να μην έχουν πρόσβαση ζώα και να μην προκαλείται δυσοσμία