Απομάκρυνση Κλαδιών

Απομάκρυνση κλαδιών

Αποψιλώνοντας και καθαρίζοντας τα οικόπεδά μας και τον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού μας προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες μας από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Αρκεί βέβαια να μην εγκαταλείπουμε τα κομμένα κλαδιά στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο δημόσιο χώρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων:

  • Η μεταφορά των κλαδιών και των ογκωδών στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ και οφείλουν να το κάνουν με δικά τους μέσα. Ο Δήμος προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του να αποψιλώσει και να καθαρίσει τους δημόσιους χώρους.

  • Να μην εναποθέσετε τα ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά την ημέρα που θα σας υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.

  • Ν τοποθετήσετε τα αντικείμενα σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, να επιβάλει πρόστιμα 60 – 600 € ανάλογα με τον όγκο, τα οποία προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και την κείμενη νομοθεσία, για κάθε τέτοια παράβαση.

Αρμόδιες Υπηρεσίες

Παναγιώτης Λέμης Πετρόπουλος

2610339994
dpkathar@patras.gr