ΤΕΛΗ

Από την  Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 339//2022 Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΑ3ΦΩΞΙ-ΤΔΖ), καθορίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων.

Ο Δήμος Πατρέων με γνώμονα τις ανάγκες του Πατραϊκού λαού απέναντι στις εφαρμοζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές,  παρά το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο και την αυξανόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης,  συνεχίζει τις απαλλαγές από δημοτικά τέλη, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, υλοποιώντας  μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

από  6/3/2023 έως 30/4/2023

 

Οι αιτήσεις και τα σχετικά  δικαιολογητικά  θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα   του Δήμου Πατρέωνwww.e-patras.gr> Αιτήματα (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούννα υποβάλλουν  την αίτησησυνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή,  στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α, αριθμό 15-17 (ισόγειο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης),

Σε αυτήν την περίπτωση έντυπο αίτησης θα παίρνουν από το Πρωτόκολλο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
  2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.
  3. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2021.
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021.
  5. Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που ενοικιάζει το ακίνητο.

 

Δικαιούχοι

Ποσοστό Απαλλαγής

Επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 

ΑΠΟΡΟΙ

 

Πλήρης απαλλαγή

1. Απόφαση του Τμήματος Πρόνοιας για αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου.

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 

με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

1.εως 30.000 .

Πλήρης απαλλαγή

 

2. από 30.001 έως 40.000€.

Απαλλαγή 50%.

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου  έτους της ηλικίας τους).

 

Σημ: Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

με τρία προστατευόμενα τέκνα

 

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

1.εως 25.000

Πλήρης απαλλαγή.

 

2.από 25.001 εως 30.000

Απαλλαγή 50%.

1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου  έτους της ηλικίας τους).

 

Σημ: Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας

 

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

μεποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%,

 

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

1. έως 30.000€ .

Πλήρης απαλλαγή.

 

2. από 30.001 έως 40.000€.

Απαλλαγή  50%.

1. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας  ΚΕΠΑ, Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑκαι έχουν μείωση φόρου λόγω αναπηρίας στο Ε1.

2.  Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζονται και τα: Ε1 και εκκαθαριστικό  σημείωμα φορολογικού έτους 2021,  του φιλοξενούντος ατόμου.

Σημ: Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας που τον-την φιλοξενεί.

ΧΗΡΟΣ ή ΧΗΡΑ

 που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο,  με  1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

Πλήρης απαλλαγή

 

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021 του ή των τέκνων.

2. . Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο και δεν  έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

4. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού  για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου  έτους της ηλικίας τους).

 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪ-ΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

Πλήρης απαλλαγή

 

 

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη –ος.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την πατρική μερίδα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει γάμο και δεν  έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

4. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού  για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου  έτους της ηλικίας τους).

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ( πάνω από 1 έτος), που  είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και  δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ  για τον χώρο  κύριας χρήσης

 

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την  περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υπόχρεου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα

 

 

Με  ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

1 έως 7.000€.

Απαλλαγή  50%.

 

2.Ζευγάρι μακροχρόνιων ανέργων με ετήσιο οικογ. εισόδημα έως 10.000€.

Πλήρης απαλλαγή

 

 

 

1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής.

2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο Πατρέων.

 

Σημ: Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή της συζύγου

.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΕΑ  που δηλώνουν στην φορολ. δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης.

 

Απαλλαγή 50%.

 

 

  1. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.

 

Σημ: Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή της συζύγου

 

 

 

Document