ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου και Κοιμητηρίων
Μιχαήλ Αναστασίου
2610343318
Eλευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού, 26333
antcivilprotection.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.     

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

δ)   Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,  (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.