Μιχαήλ Αναστασίου
Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας
Μιχαήλ Αναστασίου
2613 610373
Μαιζώνος 108, 1ος όροφος, 26221
antpoleo.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης.

β) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

γ) Η υπογραφή όλων των συμβολαίων του Δήμου Πατρέων που αφορούν αγορές και προσκυρώσεις ακινήτων.

δ) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε) Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από  την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου

Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

Διεύθυνση Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

Περισσότερα

Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Περισσότερα