Την Παρασκευή 18/03/2022 αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, προσληφθέντων , και απορριπτέων  της ΣΟΧ 1/2021 (αρ. πρωτ. 25228/2021) του Δήμου Πατρέων.  Τίτλος Πράξης: "Δομή Προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων".  Ανασυνταγμένοι πίνακες κατόπιν ενστάσεων στο ΑΣΕΠ και κατόπιν της υπ' αρίθμ. 218/2022 Απόφασης του ΑΣΕΠ.

Document