Την Τετάρτη 16/02/2022, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, στο ισόγειο της οδού Παντανάσσης 30, οι Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων της αρίθμ. Πρωτ. 25228/2021 Ανακοίνωσης  - Αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου Πατρέων για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων για την "Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου".

Δείτε τους επισυναπτόμενους πίνακες