Ανακοίνωση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Ψυχιάτρου - Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 17/3/2022 έως 28/3/2022.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.