ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) προνηπίων (2.5 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης) για το έτος 2024 – 2025 θα υποβάλλονται από 10 έως 31 Μαΐου 2024,

  • ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού vrefokopatras@hotmail.com
  • ή με φυσική παρουσία στα γραφεία, Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 – 15:00.

Την αίτηση, τον κατάλογο των δικαιολογητικών και τη διαδικασία μοριοδότησης μπορείτε να τα βρείτε στο ιστολόγιο που διατηρεί ο Σταθμός http://vrefokopatras.blogspot.com