ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Από την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Κοιμητηρίων, ανακοινώθηκε ότι το Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου Πατρέων, από το 2020 αναζητούσε οικόπεδο, αγροτεμάχια έκτασης άνω των 25 στρεμμάτων, για την δημιουργία νέου δημοτικού κοιμητηρίου προς  εξυπηρέτηση των  δημοτών  της πόλης μας που θέλουν να τους παραχωρηθεί οικογενειακός τάφος ή κοινοτάφειο, σε κάποιο από τα Δημοτικά Κοιμητήρια.

Η προσπάθεια αυτή δεν ευδοκίμησε παρόλο που κάποιοι συνδημότες μας έδειξαν ενδιαφέρον και προσκόμισαν τα απαραίτητα κατ’ αρχήν δικαιολογητικά (τοπογραφικά και συμβόλαια) των προς διάθεση  ιδιοκτησιών τους.

Τα εν λόγω οικόπεδα με βάση την απόφαση της  αρμόδιας επιτροπής η οποία   συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 16066/4-2-2020 και ΑΔΑ 6ΨΣΛΟΡ1ΦΙ-ΚΙΡ, αποκλείστηκαν λόγω ότι “δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας”.

Η ανεύρεση και αγορά οικοπέδου για την έγκαιρη δημιουργία νέου δημοτικού κοιμητηρίου αποτελεί ανάγκη στο Δήμο μας, λόγω του ότι διαπιστώνεται αυξημένη ζήτηση στα υπάρχοντα δημοτικά κοιμητήρια και είναι δυνατόν μακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί σχετική έλλειψη τάφων.

Τα Τμήμα Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  δρομολογεί εξ αρχής την διαδικασία ανεύρεσης και αγοράς οικοπέδου άνω των 25 στρεμμάτων για την δημιουργία νέου δημοτικού κοιμητηρίου.

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται, έως τις 30/01/2022 όποιος δημότης  ή δημότες με όμορες ιδιοκτησίες, διαθέτουν  αγροτεμάχια έκτασης άνω των 25 στρεμμάτων εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων και εκτός κατοικημένης  περιοχής και επιθυμούν  να τις παραχωρήσουν  ή να τις πουλήσουν στον Δήμο, προς δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου, να επικοινωνήσουν με την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοιμητηρίων στο τηλ. 2610 521020, για περισσότερες διευκρινίσεις, όπως και για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται  εκ νέου πως για την ανεύρεση και την αγορά οικοπέδου άνω των 25 στρεμμάτων πρέπει να πληρούνται  όλες οι Περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές προς δημιουργία   νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με την  Υ.Α. αριθ. Α 5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, (ΦΕΚ 424/τ.β΄/10-5-1978) «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων», Του Π.Δ: 1128/1980 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ορισμού Αποστάσεων Δια Ίδρυση Κοιμητηρίων»,  Του Άρθρου 29 του Ν:2508/13-6-1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) (Αναφορικά Με Την  Μείωση Αποστάσεων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων) .