ΠΑΖΑΡΙ ΑΓ ΑΝΔΡΕΑΣ

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι  ο Δήμος Πατρέων, θα χορηγήσει άδειες για τη συμμετοχή στην υπαίθρια αγορά που διενεργείται, με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Ανδρέου, από 28, 29 έως και 30 Νοεμβρίου 2023.  Ως χώρος της  υπαίθριας αγοράς ορίζεται ο χώρος που ευρίσκεται μέσα  στη θέση Parking «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ»  (72  αριθμημένες θέσεις) και τα είδη προς πώληση θα είναι εικόνες, είδη δώρων θρησκευτικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων, παιδικά παιγνίδια, βιομηχανικά είδη, γλυκίσματα, ξηροί καρποί, φο μπιζού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (70%). Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017.

β. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.(20%)

γ. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα    επιτρεπόμενα είδη στην παρούσα εμποροπανήγυρη.(10%)

 

Γι’ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν από Δευτέρα 13/11/2023 έως Παρασκευή 24/11/2023 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 

 

 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση υπεύθυνη- δήλωση.

2. Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή βεβαίωση κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

3.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας & αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της άδεια διαμονής.

4. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής.

5. Δημοτική ενημερότητα.

6. Βιβλιάριο υγείας  σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Ν. Αχαΐας  είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων   Πλ. Γεωργίου 15-17 (ισόγειο),  οι ενδιαφερόμενοι εκτός Ν. Αχαΐας μπορούν να υποβάλλουν τα υπόψη δικαιολογητικά με ηλεκτρονική αποστολή στο mail  protodp@patras.gr  

Η  παραλαβή των σχετικών αδειών θα γίνει   από τους δικαιούχους επιλεγέντες  έως τις 27/11/2023 και κατόπιν της πληρωμής του τέλους που τους αναλογεί το οποίο καθορίζεται στο ποσό των #80 ευρώ # ανά πάγκο (μέχρι 4 μ.).

 

 

Document