Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πατρέων το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

  • Η Υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ στην Πλατεία Γεωργίου από: 24 Φεβρουαρίου 2020 έως: 03 Απριλίου 2020 πρωινές ώρες από.09:00 π.μ. έως. 12:30 μ.μ. στον 2ο Όροφο, μετά το πέρας του ωραρίου ουδεμία υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται δεκτή λόγω εισαγωγής των αιτήσεων στη κεντρική ηλεκτρονική φόρμα.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων δημιουργούνται τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Βελτιώνω την Ορθογραφία μου

25

2

Σύνταξη εγγράφων – Φορμών

50

3

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

4

Αγωγή Υγείας – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

25

5

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

6

Βασικά Αγγλικά Α1

50

7

Αγγλικά για το χώρο εργασίας ( Α2 –Β1 )

25

8

Αγγλικά για το Τουρισμό Α2

25

9

Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης

25

10

Εθελοντισμός και Κοινωνική δράση

25

11

Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας

25

12

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

13

Ισπανικά για το Τουρισμό ( Α1 – Α2 )

50

14

Ιταλικά για το Τουρισμό ( Α1 – Α2

25

15

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο ( Ι )

50

16

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις ( ΙΙ )

505 50

17

Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και Υπηρεσίες

50

18

Ιστορία της Τέχνης

25

19

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

20

Εκπαίδευση Μεταναστών – Επίπεδο Α1 (αρχάριους)

125

21

Εκπαίδευση Μεταναστών – Επίπεδο Α2 (Γλωσσικές δεξιότητες)

175

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Παρακαλείσθε να τηρείτε το ακριβές ωράριο προσέλευσης σας για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σας, διευκολύνοντας την περαιτέρω επιτάχυνση δημιουργία τμημάτων του Κ.Δ.Μ.

Παραλαβή Βεβαιώσεων παλαιών εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πατρέων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πατρέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πατρέων στο οποίο υλοποιήθηκαν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, παραμένουν Βεβαιώσεις παρακολούθησης τις οποίες δεν έχουν παραλάβει παλαιοί εκπαιδευόμενοι από τα Εκπαιδευτικά έτη υλοποίησης του Προγράμματος: 2013 – 2014 – 2015 -2016.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε να παραλάβετε τις ατομικές σχετικές Βεβαιώσεις σας με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

Για ληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης στο κτίριο ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ

Πλατεία Γεωργίου Α΄ - 2ος Όροφος στο Τμήμα: Διά Βίου Μάθησης, καθώς και τις ώρες λειτουργίας υποβολής των νέων αιτήσεων και πρωινές ώρες από.09:00 π.μ. έως. 12:30 μ.μ.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού

Πετρόπουλος Παναγιώτης