Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για τις «Συνδέσεις Κινητής Τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» - CPV: 64212000-5 «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας» και Μελέτη με αριθ. 13/2023