ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΥ ΔΙΕΘNΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8/2022