Δημοτικές Κεντρικές Υπηρεσίες

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Διεύθυνση/περιοχή: Μαιζώνος 108
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 966200
Σχετικός Δικτυακός τόπος: http://www.e-patras.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail: webmaster@patras.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Διεύθυνση/περιοχή: Μαιζώνος 147
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1519Ο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail: d.patreon@kep.gov.gr