Ανθρωπινο δυναμικο
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικών υπηρεσιών
Βασιλική Κότσαλου ( Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00,Τηλ:2613610223)

Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00

2613610223

Δράσεις – έργο

Ζητήματα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων

Προσλήψεις

Ενημέρωση Προσωπικού σχετικά με Νομοθεσία - Εγκυκλίους

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τμήμα:

(Δικαιολογητικά που απαιτούνται)

Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών τακτικού και έκτακτου προσωπικού

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Υποβολή αιτημάτων

Στο Πρωτόκολλο του Δήμου  

  • Ηλεκτρονικά:  protodp@patras.gr
  • Με αυτοπρόσωπη κατάθεση : Μαιζώνος 147
  • Ταχυδρομικά : Μαιζώνος 108, 26221 Πάτρα