Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας- Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

Παντανάσσης 30, 1οςόροφος Τηλ. 2613 610297

To Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας απαντά σε αιτήσεις πολιτών που αφορούν:

α) την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές, την άδεια των οποίων για την κατάληψη εκδίδει ο Δήμος.

β)την τήρηση των όρων που προβλέπονται στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις για την χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπόλοιπων κοινοχρήστων χώρων.

γ)την τήρηση των όρων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. Επιπλέον απαντά στις τυχόν αντιρρήσεις των διαφημιζόμενων πολιτών και ενημερώνει τους παραβάτες προς συμμόρφωσή τους.

δ)την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και υπαίθριους χώρους βάσει των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Απαντά σε τυχόν ενστάσεις δημοτών για πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας.

ε)την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία εντοπισμού, χαρακτηρισμού και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων καθώς και της χορήγησης του πιστοποιητικού καταστροφής για όσα απ' αυτά καταστραφούν από την συνεργαζόμενη εταιρία ανακύκλωσης οχημάτων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι πολίτες συμπληρώνουν το γενικό έντυπο αίτησης που παρέχει το πρωτόκολλο του Δήμου (Μαιζώνος 147, ισόγειο)