ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας εξυπηρετούν καθημερινά πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπισης καθημερινών αναγκών διαβίωσης (στέγασης, διατροφής εκπαίδευσης, απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, κλπ).
Ειδικότερες δράσεις :
<<Πρόγραμμα Δωρεάν Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών>>
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθηθούν όσα παιδιά ανήκουν σε
οικογένειες της πόλης μας με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά
έχουν θέληση για μόρφωση και πρόοδο.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην συμβολή ευαισθητοποιημένων συμπολιτών -
Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι αφιλοκερδώς δέχονται τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών να παρακολουθούν δωρεάν τα μαθήματα που γίνονται στα Φροντιστήριά τους.
Η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Ο Κοινωνικός Οργανισμός φροντίζει για την προμήθεια των βιβλίων ξένων
γλωσσών, σε όσα παιδιά εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα γίνεται τον
Σεπτέμβριο μετά από ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Στήριξη ευπαθών ομάδων
Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων - Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης
2610390972 2610221450
Γούναρη 76
Στήριξη ευπαθών ομάδων
Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων - Κοινωνική Στήριξη
Βασιλική Αλεξανδρίδη
2610390969 2610390961
Γούναρη 76

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσα από τα περιφερειακά Γραφεία λειτουργούν αποκεντρωμένα μια σειρά από τις κοινωνικές δράσεις για ευπαθείς ομάδες.
Οι πολίτες των τοπικών δημοτικών ενοτήτων εξυπηρετούνται άμεσα στην περιοχή τους σε θεμάτα όπως η παροχή ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου, συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη κλπ.

Στήριξη ευπαθών ομάδων
Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων - Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών ΔΕ Βραχναίικων
Κωνσταντίνα Γρηγοράτου
2613600730
Στήριξη ευπαθών ομάδων
Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων - Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών ΔΕ Παραλίας
Μαριάννα Λιούρδη
2613602516