Αναστασία Τογιοπούλου
Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνείκων
Αναστασία Τογιοπούλου
2613 600700
Ι.Σ. Σταυροπούλου και Ελευθερίου Βενιζέλου 41, Βραχνέικα, 25002
a.togio@patras.gr

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνείκων.

β) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε) Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Παραλίας

Περισσότερα

Δημοτική Ενότητα Βραχνείκων

Περισσότερα